Scrolluj
diamond_white

Polityka prywatności

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest K&B Development Barczak, Kloc Spółka Komandytowa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0001016765, NIP: 5170174500, REGON: 180130770, adres: 36-060 Głogów Małopolski ul. Piotra Skargi 9.


2. Dane osobowe przetwarzane są w celu dokonania rezerwacji noclegu oraz innych usług świadczonych przez Hotel. Ponadto, celem przetwarzania danych osobowych przez Hotel jest:

- dochodzenie ewentualnych roszczeń przez Hotel w związku z poniesioną przez Hotel szkodą wyrządzoną przez Gościa, lub obrona przed roszczeniami Gościa w stosunku do Hotelu,

- udokumentowanie wykonania usługi dla celów podatkowych,

- zapewnienie najwyższej jakości usług dla Gości hotelowych.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wykonania usługi. Dodatkowo po wyrażeniu zgody przez Gościa, jego dane osobowe będą przetwarzane w celach marketingowych w zakresie udzielonej zgody, tj. w celu kierowania do Gościa informacji marketingowych i ofert o swoich produktach i usługach. Dane mogą również podlegać profilowaniu w zakresie udzielonej zgody. Profilowanie polegało będzie na ewentualnym zaproponowaniu klientowi produktów/usług najlepiej dopasowanych do jego potrzeb.

Hotel przetwarza również dane osobowe Gości gromadzone przez monitoring hotelowy w celu zapewnienia bezpieczeństwa Gościom hotelowym i innym osobom przebywającym na terenie Hotelu.


3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Gościa pozyskanych przez Hotel jest umowa o świadczenie usług hotelarskich. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Gościa wykorzystywanych w celach marketingowych jest zgoda Gościa. Hotel informuje, że zgoda może zostać w każdym momencie wycofana. Wycofanie zgody nie wpływa na ważność przetwarzania, które miało miejsce przed cofnięciem zgody.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Gościa przez monitoring jest ochrona jego żywotnych interesów oraz interesów innych osób fizycznych, jak również usprawiedliwiony cel administratora.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Gościa dla zapewnienia najwyższej jakości usług dla Gości hotelowych jest usprawiedliwiony cel administratora.


4. Dane zebrane na potrzeby świadczenia usług hotelarskich i innych usług świadczonych przez Hotel będą przetwarzane przez okres określony w przepisach prawa, a w przypadku danych zebranych na podstawie zgody w celach marketingowych do czasu jej odwołania.

W Hotelu zainstalowany jest system monitoringu wizyjnego. Monitoring służy poprawie bezpieczeństwa gości hotelowych. Dane z monitoringu mogą być udostępnione na żądanie odpowiednich służb i będą przetwarzane przez maksymalny okres 60 dni od daty ich rejestracji, a następnie zostaną trwale usunięte.


5. Przysługują Pani/Panu następujące prawa:

- prawo dostępu do treści danych,

- prawo do sprostowania danych, gdy są niezgodne ze stanem rzeczywistym,

- prawo do usunięcia danych, czyli „prawo do bycia zapomnianym”,

- prawo do ograniczenia przetwarzania,

- prawo do przenoszenia danych,

- prawo do uzyskania kopii danych osobowych przetwarzanych przez Hotel,

- prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych.

W sprawie danych osobowych oraz w sprawie wniesienia sprzeciwu Hotel udostępnia adres email: rodo@bluediamondhotel.pl, na który można wysłać wiadomość lub poprzez kontakt listowny na adres siedziby administratora danych osobowych.


6. Państwa dane mogą zostać udostępnione lub przekazane następującym kategoriom odbiorców: - firmom transportowym i taksówkarskim w przypadku zamówienia dla gościa transportu lub przesyłki kurierskiej,

- firmom świadczącym usługi wsparcia IT dla hotelu,

- firmom świadczącym usługi obsługi księgowej,

- firmom świadczącym obsługę prawną,

- firmom świadczącym usługi marketingowe dla hotelu.


7. W przypadku stwierdzenia, że dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO).


8. Kontakt z osobą odpowiedzialną za ochronę danych osobowych możliwy jest za pomocą skrzynki e-mailowej: rodo@bluediamondhotel.pl.